Kontakt z nami

Administracja Cmentarza Komunalnego

Cmentarz Komunalny

Chyża 147
22 – 400 Zamość

tel. 84 639 69 96
Godziny otwarcia:
pn-pt.: 7:00-15:00

Podmiot Zarządzający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu

ul. Krucza 10
22-400 Zamość

www.pgk.zamosc.pl
e-mail: cmentarz@pgk.zamosc.pl
tel. sekretariat: 84 638 12 00

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000047813
NIP: 922–000–57–60
Regon: 950242408

Numer konta bankowego:
Bank PeKaO SA I/Zamość
Numer: 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

designed by: CardeaCreations