Wyszukiwarka grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu

Cennik usług Cmentarza Komunalnego

Cennik opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 14.08.2017r.
Rodzaj opłaty opłata netto (zł) VAT – 8% opłata brutto (zł)
Opłata za grób ziemny na okres 20 lat
dla osoby dorosłej 900,00 72,00 972,00
dla dziecka 700,00 56,00 756,00
Opłata za miejsce i grób betonowy wewnątrz sektora
jednoosobowy 2400,00 192,00 2592,00
dwuosobowy 3700,00 296,00 3996,00
czteroosobowy 6000,00 480,00 6480,00
Opłata za grób betonowy przy alejce
jednoosobowy 2600,00 208,00 2808,00
dwuosobowy 4000,00 320,00 4320,00
czteroosobowy 6200,00 496,00 6696,00
Opłata za grób betonowy w głównej części cmentarza wewnątrz sektora
dwuosobowy 7200,00 576,00 7776,00
czteroosobowy 13200,00 1056,00 14256,00
Opłata za grób betonowy w głównej części cmentarza przy alejce
dwuosobowy 8300,00 664,00 8964,00
czteroosobowy 14900,00 1192,00 16092,00
Opłata za użytkowanie grobu ziemnego na dalsze 20 lat
dla osoby dorosłej 700,00 56,00 756,00
dla dziecka 600,00 48,00 648,00
Opłata za dochowanie zwłok lub szczątków do istniejącego grobu betonowego
800,00 64,00 864,00
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013r.*
dla osoby dorosłej 510,00 40,80 550,80
dla dziecka 186,00 14,88 200,88
Opłaty za usługi cmentarne
przygotowanie grobu betonowego 300,00 24,00 324,00
zdjęcie płyty nagrobkowej 250,00 20,00 270,00
przechowywanie zwłok w chłodni – za każdą rozpoczętą dobę 55,00 4,40 59,40
wykonywanie usług przez firmy pogrzebowe 220,00 17,60 237,60
korzystanie z domu żałoby 300,00 24,00 324,00
przewóz zwłok wózkiem „meleks” 100,00 8,00 108,00
umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka/ dla osoby dorosłej 300,00 24,00 324,00
umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka/ dla dziecka 150,00 12,00 162,00
umożliwienie wykonania prac w zakresie małej architektury przy grobie betonowym 100,00 8,00 108,00
kaucja** na zabezpieczenie porządku po zakończeniu prac budowlanych 200,00 200,00
sprzedaż, zamiana, zrzeczenie grobu 500,00 40,00 540,00
* – Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013r. może być rozłożona na 4 raty. Dla osoby, która opiekuje się dwoma lub więcej grobami na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, opłata eksploatacyjna zostaje zmniejszona o 50 % za grób drugi i kolejny. ** – Kaucja powinna być wpłacona razem z opłatą za umożliwienie wykonania prac budowlanych a po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez pracownika Cmentarza porządku w odnośnym miejscu, zwracana wpłacającemu.
designed by: CardeaCreations