Wyszukiwarka grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu

Cmentarz Komunalny w Zamościu

Więcej o Cmentarzu Komunalnym

Cmentarz Komunalny w Zamościu został założony w 1978 roku. Położony jest na terenie Gminy Zamość w miejscowości Chyża. Nekropolia liczy 7,28 ha powierzchni, na której znajduje się ponad 4500 grobów, w tym betonowe i ziemne.

Cmentarz Komunalny od początku funkcjonowania do dnia dzisiejszego zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Regulaminem wykonywania usług pogrzebowych i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Zamościu.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. 2023 poz. 887)

W ramach świadczonych usług Zarządca Cmentarza oferuje:

  • sprzedaż grobów betonowych jednoosobowych, dwuosobowych, czteroosobowych,
  • sprzedaż grobów ziemnych,
  • przygotowanie grobu betonowego do pogrzebu
Na terenie Cmentarza znajduje się „Dom Żałoby”, w którym mieści się chłodnia oraz kaplica z wyposażeniem umożliwiającym uroczyste odprawienie Mszy Świętej.
designed by: CardeaCreations