Wyszukiwarka grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz.687).2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie musza spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz.284).3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013).4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 405) w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków.designed by: CardeaCreations