Blog Archives

Szanowni Klienci – informujemy, że od 01.04.2020 roku wszelkie płatności na Cmentarzu Komunalnym przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy:
36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

Posted in Aktualności | Leave a comment

Opłaty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Zamościu przypomina o regulowaniu opłat obowiązujących na terenie Cmentarza tj.: opłaty eksploatacyjnej na okres 10 lat licząc od 2013 r., opłaty za użytkowanie grobu ziemnego na dalsze 20 lat. Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013 r. pobierana jest na pokrycie kosztów bieżących utrzymania Cmentarza.
Posted in Aktualności | 1 Comment
designed by: CardeaCreations