Monthly Archives: Wrzesień 2014

Opłaty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Zamościu przypomina o regulowaniu opłat obowiązujących na terenie Cmentarza tj.: opłaty eksploatacyjnej na okres 10 lat licząc od 2013 r., opłaty za użytkowanie grobu ziemnego na dalsze 20 lat. Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013 r. pobierana jest na pokrycie kosztów bieżących utrzymania Cmentarza.
Posted in Aktualności | 1 Comment
designed by: CardeaCreations